زمان انتشار:
02:17 - 2022.06.15

XAG/USD

بر اساس موج اصلی الیوت پیش بینی می شود بعد از اصلاح و برگشت نرخ به زیر نقطه 22.52 می توان وارد معامله فروش با هدف 18.40 به عنوان هدف اول و در ادامه نزول در کانال یک روزه هدف را 15.60 قرار داد.

Loading

بر اساس موج اصلی الیوت پیش بینی می شود بعد از اصلاح و برگشت نرخ به زیر نقطه 22.52 می توان وارد معامله فروش با هدف 18.40 به عنوان هدف اول و در ادامه نزول در کانال یک روزه هدف را 15.60 قرار داد.

XAG/USD
(7-9 days)

SELL
Enter point : 21.19
Take Profit : 18.40 , 15.60 (0.01 ~132.5$ , 279.5$)
Stop Loss : 22.52 (0.01 ~ 66.5$)

Alternative:

BUY STOP
Enter point : 22.55
Take Profit : 26.20 , 29.81 (0.01 ~ 182.5$ , 363$)
Stop Loss : 21.35 (0.01 ~ 60$)

⚠️ ADD your Twice of Biggest Spread to all POINTs.

Indicators:

Loading

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *