زمان انتشار:
01:56 - 2022.06.15

EUR/USD

یورو در تلاش برای شکست 1.0400 است و رسیدن به کف قیمت از سال 2016 است.

Loading

یورو در تلاش برای شکست 1.0400 است و رسیدن به کف قیمت از سال 2016 است.

اروپا با تحریم سوخت روسیه در خطر کمبود انرژی قرار داده و باعث افزایش بی سابقه قیمت سوخت و در نتیجه افزایش سایر شاخص های اقتصادی خود شده است. که این امر باعث افزایش بی سابقه تورم در این اتحاده شده است.

در چنین شرایطی ارزش واحد پول اروپا در حال رسیدن به پایینترین قیمت خود در 6 سال گذشته است.

امروز هم شاخص مصرف کندگان آلمان قطب اصلی اقتصادی اروپا منتشر شد که از 0.9% به 0.8% رسیده بود و قیمت ها با رشد 7.9% روبرو شده اند.

لذا با توجه به شراط فوق و افزایش شرایط ریسک گریزی بازار، فروش EUR/USD بعد از شکست نرخ 1.0400 با هدف بعدی 1.0300 پیشنهاد می شود.

EUR/USD 2️⃣
(7-9 days)

SELL STOP
Enter point : 1.0395
Take Profit : 1.0300 (0.01 ~ 9.5$ )
Stop Loss : 1.0459 (0.01 ~6.4$)

Alternative:

BUY STOP
Enter point : 1.0460
Take Profit : 1.0562 (0.01 ~ 10.2$ )
Stop Loss : 1.0400 (0.01 ~ 6$)

⚠️ ADD your Twice of Biggest Spread to all POINTs.

اخطار: معامله قبل EUR/USD با تارگت 100% فیبوناچی و کف قیمتی Oct2016 تعیین شده است. که همکنون 70% تارگت رسیده است و انتظار می رود به 100% هدف برسد.
1. توصیه می شود حد ضرر معامله 1 پایین کشیده شود.
2. با احتیاط و مدیریت وارد معامله 2 شوید زیرا هدف در 1.1 فیبوناچی و زیر کف قیمت تاریخی 2016 قرار داده شده است.

Indicators:

Loading

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *