زمان انتشار:
01:23 - 2022.06.15

USD/JPY

بر اساس شاخص ارزی توکیو ، ین به پایین ترین حد خود از سال 1998 رسیده است. همچنین بر اساس اضحارات منشی اسلی کابینه ژاپن دولت حاضر است وارد اقداماتی برای جلو گیری از کاهش بیشتر ارزش ین در مقابل سایر ارز ها شود.

Loading

بر اساس شاخص ارزی توکیو ، ین به پایین ترین حد خود از سال 1998 رسیده است. همچنین بر اساس اضحارات منشی اسلی کابینه ژاپن دولت حاضر است وارد اقداماتی برای جلو گیری از کاهش بیشتر ارزش ین در مقابل سایر ارز ها شود.

به نظر می رسد ین قبل از جلسه بانک فدرال آمریکا برای تصمیم گیری برایافزایش بیشتر نرخ بهره، احتمالا ارزش خود را افزایش دهد.

بر این اساس و مشاهده چارت و نقاط مقاومتی آن معامله فروش USD/JPY پیشنهاد می شود:

USD/JPY
(9-12 days)

SELL STOP
Enter point : 133.30
Take Profit : 131.10 (0.01 ~ 16.4$)
Stop Loss : 134.35 (0.01 ~ 7.8$)

Alternative:

BUY LIMIT
Enter point : 131.10
Take Profit : 135.10 (0.01 ~30$)
Stop Loss : 129.75 (0.01 ~ 10$)

⚠️ ADD your Twice of Biggest Spread to all POINTs.

Indicators:

Loading

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *